poniedziałek, 15 lipca, 2024
Artykuły

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Kierunek przeznaczony jest dla osób zamierzających w przyszłości brać udział w tworzeniu nowych technologii i narzędzi informatycznych. Informatyka to dobry wybór dla osób, które lubią nauki ścisłe i rozwiązywanie problemów (łamigłówek), posiadają umiejętność abstrakcyjnego myślenia, są twórcze, oraz potrafią podejmować decyzje dotyczące sposobu rozwiązywania konkretnego problemu. Szybki rozwój nowych technologii oraz nowoczesnych urządzeń wymagających specjalistycznego oprogramowania, stawiają nowe wyzwania inżynierom informatyki, co stwarza bardzo dobre perspektywy pracy i rozwoju absolwentom tego kierunku. Podjęcie nauki na kierunku Informatyka to długoterminowa inwestycja w przyszłość. Informatycy są bardzo poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy i mogą liczyć na wysokie zarobki.

Kształcenie ogólne (niezależnie od wybieranej później specjalności) ma wyposażyć słuchacza w podstawową na rynku IT wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • konstruowania algorytmicznych procedur rozwiązywania danego problemu,
  • programowania w nowoczesnych językach programowania,
  • projektowania i obsługi systemów baz danych,
  • konfigurowania usług sieciowych i obsługi sieci komputerowych
  • posługiwania się współczesnymi sieciowymi systemami operacyjnymi.
  • sprawnego posługiwania się dostępnymi źródłami informacji i korzystania z dokumentacji technicznej produktów IT